Augustibluusi sisekorraeeskiri

Pileti ostmisel nõustub festivali külastaja sündmusel kehtiva kodukorraga ja kohustub järgima allolevaid turvalisuse nõudeid ja juhiseid ning järgima üldtunnustatud kõlblusnorme.

Pääs Üritusele

 • Festivali pass vahetatakse piletikassas käepaela vastu tasuta. Piiskopilinnuses toimuvate kontsertõhtute piletite (nn. ühe kontsertõhtu piletid) omanikel on võimalik soetada edasi-tagasi liikumiseks festivali alal asuvast telgist („BluuShop“) käepael.
 • Käepaela olemasolu randmel kontrollitakse kontsertide sissepääsul.
 • Külastaja on kohustatud hoidma käepaela randmel festivali lõpuni.
 • Käepael kaotab kehtivuse kui see on rikutud või eemaldatud.
 • Festivali territooriumile ei lubata siseneda, kui külastajal ilmneb Covid-19 viiruse sümptomeid
 • Festivali territooriumile võidakse mitte lubata häirivate joobetunnustega isikuid.
 • Korraldaja jätab endale õiguse valida kliendid.

Ürituse territooriumile ei pääse isikud, kellel on kaasas:

 • klaas-, plekk-, plastik või muud anumad või esemed, mille sisu või purunemine võivad ohustada tema enda või teiste turvalisust;
 • mistahes relvad või muud ohtlikud esemed;
 • lemmikloomad;
 • söök ja jook, narkootilised või muud psühhotroopsed ained;

Korraldajal on õigus kõrvaldada Ürituse territooriumilt isikud, kes:

 • Rikuvad korda (kaklus, vandaalitsemine, kehavigastuse tekitamine, vargus, narkootiliste või psühhotroopsete ainete omamine, tarvitamine või nendega kauplemine)
 • Ürituselt kõrvaldatud isiku käepael/pilet kaotab kehtivuse, ning isik kaotab õiguse Üritusele sisenemiseks. Samuti ei ole isikul õigust nõuda korraldajalt pileti tagasiostmist.

Külastaja õigused:

 • tunda rõõmu Ürituse toimumisest
 • pöörduda probleemide lahendamiseks korraldava festivali infopunkti
 • esitada ettepanekuid ja pretensioone vastavalt kehtivale korrale.