fbpx

Augustibluusi sisekorraeeskiri

Pileti ostmisel nõustub festivali külastaja sündmusel kehtiva kodukorraga ja kohustub järgima allolevaid turvalisuse nõudeid ja juhiseid ning järgima üldtunnustatud kõlblusnorme.

Pääs üritusele

 • Festivali pass vahetatakse piletikassas käepaela vastu tasuta. Piiskopilinnuses toimuvate kontsertõhtute piletite (nn. ühe kontsertõhtu piletid) omanikel on võimalik soetada edasi-tagasi liikumiseks festivali alal asuvast telgist („BluusShop“) käepael.
 • Käepaela olemasolu randmel kontrollitakse kontsertide sissepääsul.
 • Külastaja on kohustatud hoidma käepaela randmel festivali lõpuni.
 • Käepael kaotab kehtivuse kui see on rikutud või eemaldatud.
 • Festivali territooriumile võidakse mitte lubada häirivate joobetunnustega isikuid.
 • Korraldaja jätab endale õiguse valida kliendid.

Ürituse territooriumile ei lubata:

 • klaas-, plekk-, plastik või muid anumad ja esemed, mille sisu või purunemine võivad ohustada selle omaniku või teiste turvalisust;
 • mistahes relvi või muid ohtlikke esemeid;
 • lemmikloomi;
 • sööki ja jooki, narkootilisi või muid psühhotroopseid ained;
 • jalgrattaid, tõukerattaid ja/või muid kergliiklusvahendeid

Korraldajal on õigus kõrvaldada ürituse territooriumilt isikud, kes:

 • Rikuvad korda (kaklus, vandaalitsemine, kehavigastuse tekitamine, vargus, narkootiliste või psühhotroopsete ainete omamine, tarvitamine või nendega kauplemine)
 • Ürituselt kõrvaldatud isiku käepael/pilet kaotab kehtivuse, ning isik kaotab õiguse üritusele sisenemiseks. Samuti ei ole isikul õigust nõuda korraldajalt pileti tagasiostmist.

Külastaja õigused:

 • tunda rõõmu ürituse toimumisest
 • pöörduda probleemide lahendamiseks festivali infopunkti
 • esitada ettepanekuid ja pretensioone vastavalt kehtivale korrale.